Rekonštrukcie

od rekonštrukčných prác v interiéroch (pokládka dlažby, maľovanie, obnovy stien) až po celkovú rekonštrukciu domu alebo bytového domu.

Kompletné zatepľovanie

zatepľovanie budov, zatepľovanie domov, zatepľovanie bytoviek s použitím kvalitných zatepľovacích systémov podľa výberu zákaznika.

Rezanie asfaltu

jednoduchá a rýchla príprava pred výkopovými alebo rekonštrukčnými prácami na vozovke alebo chodníku.

Stavebné práce

komplexné dodávky stavebných práce, stavba rodinných domov na kľúč, dokončovacie práce, murárske práce.

Výkopové práce

výkop jám (pre bazén, jímku apod.), výkop základov domu, hrubé terénne práce a ďalšie výkopové práce.

Búracie práce

búranie, príprava na rekonštrukciu, demoličné práce vrátanie odvozu stavebnej suti.

BSV STAV s.r.o.
Štefániková 1517/13
066 01 Humenné
(bývala autoškola NOVA, pri starej MsT polícií)

Rýchly kontakt

Mobil: 0905 723 897
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.